پیام غربت...

در باب غربت اباعبدالله(ع) همین پیام رمزآلود ایشان به حبیب بن مظاهر کافیست که نوشت:

من الغریب ، الی الحبیب 

( = از غریب کربلا ، به حبیب [بن مظاهر] )

حبیب ! أجب الحبیب 

( = حبیب [بن مظاهر] ! حبیب ات و دوستت را دریاب)

...

و حبیب بن مظاهر دانست که این سخن فقط از جانب یک نفر می تواند باشد...

و شتافت.

تمة.

/ 0 نظر / 39 بازدید