الحمدلله...

بار خدایا شکر شکر شکر....

که مرا ثروت داده ای اما نه آن چنان که مرا در مقابل تو بشوراند...

و آرامشم داده ای اما نه آن چنان که غرقه شدن در آن، یاد تو را از من بگیرد...

و مرا سلامتی داده ای ...

و مرا آن نعماتی که می‌دانم ...

و آن بی‌شمار نعماتی که نمی‌دانم... و نمی ‌دانم ... و نمی دانم

/ 1 نظر / 11 بازدید
سیده مریم

الهی چگونه است که اینچنینی دلی به من داده ای ... و چنین غمی ... الهی چگونه است که فراموش می شویم ... و فراموش نمی کنیم ... الهی چگونه است که مهر بر دل می نهیم ... و مهر از دلمان بر می دارند ... الهی ...