انتخابات!

خوب! نتیجه انتخابات هم که معلوم شد و عکس العمل مردم هم معلوم تر ...

انشالله دوران آسانی ملت رسیده باشد!

و اما ...

برخی نامزدها(ی دیگر)، نه رد صلاحیت می شوند و نه رییس جمهور می شوند، فقط از انتخاباتی به انتخابات دیگر منتقل می شوند!! (بخوانید: قانون بقای نامزدی!!)

/ 1 نظر / 12 بازدید
محمد مسعود حبیبی

[چشمک]فکر نمی کنم این چیزی که نوشتید با این که اسم اون نامزد رو بنویسید فرقی کنه.