بر گل و خس، همه، یکسان تابی...

در زمستان‌کده‌ی آشنایی‌ها

آفتاب عالم تاب

طفل نوآموز مکتبخانه توست

به آموختن معنای «تقسیم عشق»

...

اللهم ارزقنی صحبتها فی الاخری.

/ 5 نظر / 10 بازدید
سمانه

ای گل نیلوفر بودای ام...پیچک پیچیده به تنهای ام... مطلع هر شعر تماشای توست... پای غزل های من امضای توست.... باز به من معنی بودن بده ... فرصت از عشق سرودن بده......

[ماچ]