به رنگ بی رنگی...

رنگ‌ها تاب حضور را ندارند.

تجلی‌ات در بی رنگی است....

/ 2 نظر / 8 بازدید
همسرت

[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] همه ی این گلها تقدیم به مهربانی های تو....................

عاشقان حسین(ع)

بزرگ فلسفه ی قتل شاه دین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است نه ظلم کن به کسی و نه زیر ظلم برو که این مرام حسین است و منطق دین است . بر گرفته از مجله رشد معلم .