آب کم جو ...

حق تعالی گر سماوات آفرید
از برای دفع حاجات آفرید

هر کجا دردی، دوا آنجا رود
هر کجا فقری، نوا آنجا رود

هر کجا مشکل، جواب آنجا رود
هر کجا کشتی ست، آب آنجا رود

آب کم جو ، تشنگی آور بدست
تا بجوشد آب ات از بالا و پست...

تا "سقاهم ربهم" آید خطاب
تشنه باش، الله اعلم بالصواب...

حضرت مولانا

/ 1 نظر / 37 بازدید
مشیری

تشنه به سوی آب و خود تشنه ی تشنه است آب