برف

برف می‌بارد ....

چه برفی هم.......

بارش این برف ، دردی در دلم انداخت...

اینکه آدم برفی امسال را

فردا ،

با که باید ساخت....؟

(مصطفی رحماندوست)

/ 0 نظر / 10 بازدید