شکر

خداوندا.... مهربانا....

شکر.... بینهایت شکر ... به عدد تمام  مخلوقاتت شکر.... به لطافت تمام قطره های بارانت شکر.....

بسیار شکر ... برای آن بسیار نعماتی که دارم و می شناسم و می دانم...

و بی شمار شکر برای آن بیشمارتر نعماتی که دارم و نمی شناسم و نمی دانم...

...

حمد للله رب العالمین ... الحمدلله رب العالمین

/ 5 نظر / 13 بازدید
ن

زیبا بود................................

حسابدار

من نیز شکر می کنم خالق بی همتا را به خاطر هر آنچه داده و هر آنچه که چون شایسته اش نبودم به من عطا نکرده!

محمد مسعود حبیبی

سلام.استاد بسیار زیبا بود........... آیا از شما کتابی در نمایشگاه کتاب هست؟

سعدای

سلام متن بسیار زیبایی بود.