از واصف باختری

مسافران شکیبا

مسافران خموش

دلم ز گردش آرام این قطار گرفت!

در ایستگاه حوادث، پیاده خواهم شد...!

/ 2 نظر / 36 بازدید
فهیمه

سلام ممنون خیلی مطالب خوبی در وبلاگ قرار داده اید این قطعه شعر هم حس خوبی به من داد

فهیمه

سلام ممنون خیلی مطالب خوبی در وبلاگ قرار داده اید این قطعه شعر هم حس خوبی به من داد